Photo Gallery....O


Salvia 'Oaxacan Dream'
Salvia 'Obscur'
Salvia 'Oceanside'
Salvia ochrantha
Salvia officinalis 'Icterina' in flower
Salvia officinalis 'Nazareth'
Salvia officinalis 'Berggarten'
Salvia officinalis 'Icterina'
Salvia officinalis 'Tricolor'
Salvia ombrophila
Salvia omeiana
Salvia omeiana (flowers)
Salvia omeiana hybrid
Salvia omeiana 'Shy Ruby'
Salvia omerocalyx
Salvia x omeiana
Salvia oppositiflora
Salvia orbignaei
Salvia 'Othello'
Salvia 'Otis'
Salvia "Out of the Mist"
Salvia ovalifolia
Salvia orthostachys
Photo by Thierry Guegdes
Salvia oxyphora